Truqui'ns i demani més informació: 934 153 464

ServiDigest Barcelona - Centre mèdic especialitzat

Política de privacitat

2013 © Tots els drets reservats

El nom de domini hidroterapiadelcolon.es està registrat a favor de:

Unitat d’aparell digestiu Servidigest S.L.
CIF. B61719290
Muntaner 507 5º 1ª – 08022 – Barcelona
Registro Mercantil de Barcelona:
Tomo 30876, folio 159, hoja número 179412, inscripción 1

1. La web hidroterapiadelcolon.es té com a objectiu facilitar, al públic en general, informació referent als serveis mèdic-quirúrgics de l’aparell digestiu, endocrinologia-nutrició, obesitat i cirurgia general prestats per Unitat d’aparell digestiu Servidigest S.L., en endavant SERVIDIGEST.

2. Els drets de propietat intel.lectual del web hidroterapiadelcolon.es, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, especificacions de producte i els elements diversos que hi conté són titularitat de SERVIDIGEST, que és a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Els tercers titulars de drets de propietat intel.lectual sobre fotografies incloses en aquest site han concedit a SERVIDIGEST les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a disposició del públic.

3. Aquest avís legal regula l’accés i utilització del web hidroterapiadelcolon.es que SERVIDIGEST posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés al web implica l’acceptació d’aquest avís legal sense reserves.

4. S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del web única i exclusivament si concorren les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb els objectius del web hidroterapiadelcolon.es 2) Que la informació continguda es faci servir exclusivament per a ús personal i privat. Queda expressament prohibida la seva utilització amb finalitat comercial o per a la seva distribució, comunicació pública o transformació sense el consentiment exprés de SERVIDIGEST.

5. Tant l’accés a aquesta pàgina web com l’ús se’n pugui fer de la informació que conté és responsabilitat exclusiva d’aquell qui el realitza. SERVIDIGEST no respondrà de les conseqüències, danys o perjudicis que se’n puguin derivar d’aquest accés o ús de la informació. SERVIDIGEST no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguin produir, ni dels possibles danys que es puguin causar al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest; com a conseqüència de: la presència de virus en l’ordinador de l’usuari utilitzat en la seva connexió al web hidroterapiadelcolon.es, un mal funcionament o de l’ús de versions no actualizades del navegador.

6. SERVIDIGEST no assumeix cap mena de responsabilitat derivada dels continguts dels enllaços a pàgines web de terceros que apareixen al web hidroterapiadelcolon.es, ni garanteix l’absència de virus o d’altres elements en aquests enllaços que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o fitxers de l’usuari. La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa, i no constitueix en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que es puguin oferir a la pàgina web de destí. En cas de que SERVIDIGEST tingués coneixement de què l’activitat o la informació continguda en aquests enllaços és il.lícita, constitutiva de delicte o que pugui lesionar béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent en el menor espai de temps possible.

7. L’ús no autoritzat de la informació continguda en aquest web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel.lectual o Industrial de SERVIDIGEST, donarà lloc a les responsabilitats que legalment estiguin establertes.

8. LOPD – Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. hidroterapiadelcolon.es posa a disposició de l’usuari una adreça de correu elctrònic a través de la qual ens pugui fer arribar les seves consultes.

Quan l’usuari faci servir aquesta adreça de correu per contactar amb nosaltres està acceptant de forma expressa que les dades que ens faciliti quedin incorporades en un fitxer propietat de SERVIDIGEST, que consta degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), amb l’únic objectiu d’atendre les consultes que ens pugui fer arribar. SERVIDIGEST no utilitzarà les seves dades per fer-li arribar informació comercial excepte en el cas que Vostè ens ho demani de forma expressa.

En qualsevol cas, l’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades i entendremse que aquell qui ens ha fet arribar la informaicó és el titular de les dades.

SERVIDIGEST guardarà les dades personals rebudes a través de l’adreça de correu electrònic que consta a la pàgina web en total secret, garantint la seva confidencialitat i adoptarà les mesures tècniques necessàries i adequades per evitar qualsevol alteració, pèrdua, mal ús, substracció o tractament i/o accéso no autoritzats. Tanmateix aquestes dades no seran cedides a terceres entitats sense haver obtingut prèviament el consentiment del titular.

L’accés o ús d’aquesta pàgina web per part de l’usuari implica el seu consentiment i acceptació de totes les condicions exposades en aquesta política de privacitat.

L’usuari podrà accedir, rectificar, cancel.lar o oposar-se al tractament de les seves dades personals dirigint-se per escrit al Responsable del Fitxer: SERVIDIGEST, ubicat a c/ Balmes, 334 – 08006 – Barcelona o a l’adreça de correu electrònic: uad@servidigest.com.

9. Introducció d’enllaços hipertextuals a hidroterapiadelcolon.es: Els titulars d’altres pàgines Web que vulguin fer enllaços a la nostra pàgina web, ens hauran de comunicar la seva intenció per escrit (correu ordinari, fax o correu electrònic) i des de SERVIDIGEST podrem autoritzar plenament o amb condicions l’enllaç, o, inclús, denegar-lo.

Els enllaços que s’autoritzin hauran de respectar escrupulosament els drets de propietat intel.lectual i industrial sobre la pàgina web i els continguts. No es permetran els enllaços quan es realitzin de forma que el disseny de la nostra pàgina web quedi modificat i, en concret, no es podran mantenir els “frames” de la pàgina Web d’origen. Tampoc es permetran enllaços que puguin crear confusió en l’usuari al respecte de qui és el titular de la pàgina web que es visita, amb tècniques com per exemple mantenir la URL de la pàgina web original, de manera que el propietari de la pàgina web original s’aprofita il.lícitament de la reputació, la inversió o els drets de SERVIDIGEST.

10. SERVIDIGEST es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avisar prèviament, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva pàgina web o en la seva configuració i presentació.

11. SERVIDIGEST no es fa responsable dels possibles danys i perjudicis derivats de circumstàncies de força major, com per exemple: errors en les línies de comunicacions, defectes en el Hardware i Software dels usuaris, fallades en la xarxa d’Internet. No garantim que la pàgina web hagi de funcionar constant, fiable i correctament, sense retards o interrupcions.

SERVIDIGEST es reserva el dret de modificar la present política de privacitat amb l’objectiu d’adaptar-la a les possibles novetats legislatives, així com a les novetats que afectin als codi tipus existents en la matèria, o per motius estratègics o corporatius. Tot això, tenint en compte la necessitat de reclamar el consentiment necessari dels usuaris de la pàgina web per realitzar qualsevol tractament de dades que no puguem considerar atorgat en aplicació dels termes de la present política de privacitat.

12. Ús de cookies. Aquesta pàgina web pot fer servir cookies. L’usuari pot impedir la generació de cookies, marcant la opció de menú corresponent en el seu programa de navegació tot i que si opta per desactivar-les és possible que el funcionament de la pàgina web es vegi afectat.

13. L’usuari accepta que la legislació aplicable i els Jutjats i Tribunals competents per conéixer dels conflictes derivats de la interpretació o aplicació d’aquest clausulat són els espanyols, i es sotmet, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

14. La informació present en el lloc web hidroterapiadelcolon.es no s’ha d’utilitzar per diagnosticar o tractar cap problema de salut. És merament informativa, no substitueix sinó complementa la relació metge-pacient i en cas de dubte sempre ha de consultar amb el metge de referència.